In Noord-Duitsland treft men ten zuidwesten van Lüneburg (Niedersachsen) een groot aantal voorkomens van diatomeeënaarde aan. Deze afzettingen zijn tijdens het Holsteinien en het Eemien, de laatste twee tussenijstijden, gevormd in tamelijk diepe zoetwatermeren. In dit artikel wordt nader ingegaan op diatomeeën en diatomeeënafzettingen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de diatomeeënaarde-voorkomens bij Lüneburg uit het Eemien (Pleistoceen).

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.G. van Diggelen. (1984). De diatomeeënaarde-afzettingen bij Lüneburg (BRD). Gea, 17(2), 78–82.