In dit hoofdstuk zullen enkele belangrijke mineraaleigenschappen worden toegelicht, namelijk díe eigenschappen welke voor het samenstellen van de GEA-mineralenwijzer zijn gebruikt. Achtereenvolgens komen hier aan de orde: kleur; streepkleur; hardheid; breuk en splijting; glans.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1984). Eigenschappen van mineralen I. Gea, 17(3), 91–97.