Wie midden-zomer de brede Durancevallei in de Provence doorrijdt, zal het Marsman vaak van harte kunnen nazeggen. Ter hoogte van Manosque of Forcalquier gekomen, kan de bezoeker naar het westen afbuigen en een gebied bezoeken, dat in de tijd van zijn ontstaan al even fel door de zon beschenen werd. Dat ontstaan viel grotendeels in het Oligoceen (Midden-Tertiair), ongeveer 35- 20 miljoen jaar geleden. Sindsdien is er veel veranderd, zowel in het landschap als in de dierenwereld. Toch leefden in dit gebied, dat later het Bekken van Apt-Manosque- Forcalquier zou worden, eens velerlei soorten planten en dieren die ons goede bekenden toeschijnen, omdat zij recente verwanten hebben. Veel van de toenmalige levende have is bekend, dank zij een perfekte fossilisatie in het fijnkorrelige, witte kalkslib dat destijds de bodem van uitgestrekte meren bedekte.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1984). Een Oligocene fauna in het Bekken van Apt-Manosque-Forcalquier: Zuidfranse vogels en vissen begraven in kalkslib. Gea, 17(4), 134–138.