Dit artikel is bedoeld als een reisgids voor de amateur-geoloog die een bezoek brengt aan het zuidelijk deel van Engeland, met name de graafschappen Cornwall, Devon, Somerset, Hampshire en Dorset, grofweg het gebied ten westen van de lijn Bristol-Dorchester. Na één theoretische inleiding zullen de verkregen gegevens in een vijftal excursieroutes in het veld worden toegepast. Binnen het kader van dit artikel is het niet mogelijk diepgaand op de vele interessante onderwerpen in te gaan, voor uitgebreidere gegevens wordt de lezer verwezen naar de literatuurlijst aan het eind van het artikel.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.H.M. Wolff. (1985). Zuidwest-Engeland in een geologisch kader. Gea, 18(1), 13–26.