Diamant wordt gevonden in een der meest merkwaardige gesteenten die op aarde voorkomen: een vulkanische breccie of agglomeraat die de naam "kimberliet" heeft gekregen. Het gesteente is genoemd naar het stadje Kimberley in Zuid-Afrika, waar een zeer grote diamantmijn wordt geëxploiteerd. De kimberliet vormt de opvulling van grote kraterpijpen en is, naar het lijkt, ontstaan door hevig explosieve vulkanische activiteit. De pijpen reiken tot voorbij de ondergrens van de aardkorst in de aardmantel. De kimberliet komt in slechts enkele gebieden op aarde voor en wel uitsluitend in de zogenoemde "oude schilden", de oude, Precambrische gebieden. De kimberlieten werden op een enkele uitzondering na gevormd aan het einde van het Krijt, rond 70 en 80 miljoen jaar geleden, en zijn dus van geologisch jonge ouderdom. Kimberlietpijpen worden onder meer gevonden in zuidelijk en centraal Afrika, Noord-Amerika, Siberië, India en Noorwegen (Fen-gebied bij Ulefoss).

, , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (1985). Over vorming en ouderdom van diamant. Gea, 18(2), 61–65.