In 1981 verscheen in dit tijdschrift een artikel over "Geologische fenomenen in Nederland: waard om bewaard te blijven". Het uitgangspunt van dit artikel was, dat geologische, geomorfologische en bodemkundige objecten die uit het oogpunt van wetenschap en onderwijs van belang zijn beschermd dienen te worden. De gegevens over deze waardevolle objecten worden verkregen uit provinciale inventarisaties die door de Werkgroep Gea worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren is verscheidene malen door deze interinstitutionele werkgroep actie ondernomen om waardevolle ontsluitingen en vormen te behouden. Het geologisch monument "De Zandkoele "bij Heetveld op het hoge land van Vollenhove is het resultaat van een dergelijke reddingsactie.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G.P. Gonggrijp. (1985). De Zândkoele: een nieuw geologisch monument (Heetveld, Overijssel). Gea, 18(2), 65–68.