De laatste jaren worden in de nabijheid van Milltown, dicht bij het dorp Ashover, opvallende mineralogische vondsten gedaan. Deze vondsten bestaan, buiten een reeks min of meer gangbare, ook uit enige zeldzame mineralen. Tot deze laatste categorie behoren het recent op deze vindplaats ontdekte nieuwe mineraal sweetiet; een natuurlijk zinkhydroxide; en weddelliet, een oxalaat, dat hier waarschijnlijk op hydrothermale wijze ontstaan is. Weddelliet is bekend uit slibmonsters komende van de bodem van de Weddellzee (Antarctica) en als bestanddeel van urine. In dit artikel wordt nader ingegaan op de mineralen van de ertsvoerende aders in de omgeving van Milltown. Het gehucht Milltown ligt in Midden-Engeland, in een gebied tussen de steden Manchester, Sheffield, Derby en Stoke on Trent. Het daar aanwezige heuvellandschap behoort grotendeels tot het Peak District National Park. Milltown ligt net buiten dit nationale park op ongeveer 5 km ten noordoosten van het toeristische stadje Matlock.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.R. van den Berg. (1985). Bekende mineralen uit de Milltown Quarry (bij Matlock, Derbyshire, G.B.). Gea, 18(2), 68–80.