Een geologische kaart laat zien op welke plaats in een gebied gesteenten voorkomen van het soort als gedefinieerd in de verklaring bij de kaart, legenda genoemd. Daartoe is de geologische informatie afgedrukt op een topografische ondergrond. De legenda bij de kaart kan van zeer verschillende aard zijn. Ze kan aangeven welke gesteentesoort op elke plaats aanwezig is, dan wel welke ouderdom het gesteente bezit. Geologische kaarten met dit soort informatie behoren tot het standaardtype. Het zijn de meest voorkomende kaarten, die zeer algemeen verkrijgbaar zijn. Een grote collectie is ter consultatie aanwezig in de Bibliotheek van het Geologisch Instituut der Universiteit van Amsterdam. Steeds meer worden tegenwoordig kaarten gepubliceerd met andere geologische informatie dan alleen gesteentesoort en ouderdom. Dit houdt verband met de toenemende behoefte van onze maatschappij aan kennis over de geologische ondergrond. Vandaar dat in toenemende mate vervaardiging plaats vindt van voor de maatschappij belangrijke, maar dan ook direkt interpretabele informatie zoals aardbevingsrisico, exploiteerbare zand- en grindvoorraden, of stabiliteit van de gesteenteondergrond. Zo is bijvoorbeeld recentelijk de Rijks Geologische Dienst uit Haarlem, samen met het Laboratorium voor Grondmechanica uit Delft, overgegaan tot het maken van. Voor het geval we in een gebied geinteresseerd zijn uit algemeen geologisch oogpunt, of bijvoorbeeld om redenen van het vinden van fossielen, is het zeker van belang toegang te hebben tot de informatie die opgeslagen is in de standaardtypen geologische kaart. Daarom zal in dit verhaal aandacht worden besteed aan deze kaarten.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H.E. Rondeel. (1985). geologische kaart: sleutels tot een schat aan gegevens. Gea, 18(2), 71–79.