Veel sedimenten bevatten milieu- en levenssporen die dateren uit de periode van hun ontstaan. Dat veel amateurgeologen hieraan, vaak onopzettelijk, weinig aandacht besteden is niet geheel onbegrijpelijk. Vaak zijn de sporen op het eerste gezicht weinig spectaculair, terwijl de tijd die beschikbaar is voor het bezoek aan de ontsluiting door de lange reis vaak beperkt is en eerder besteed wordt aan het zoeken naar fossielen of mineralen. Toch verdienen ze meer aandacht. In een tijd waarin het aantal beschikbare ontsluitingen in Nederland en vlak over de grens snel afneemt bieden ze de mogelijkheid om een nieuw facet toe te voegen aan onze hobby. Het weinige dat nog beschikbaar is kan zo intensiever worden benut.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Floor. (1985). Geologie is ieder bekend. Het heden als spiegel voor fossiele leefmilieus. Gea, 18(4), 152–156.