oppervlaktegolf, lithosfeer, schollentektoniek, NARS, subductie, seismische golven
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Nolet. (1986). Seismische exploratie van de continentale bovenmantel. GEA, 19(2), 45–51.