In mineralogisch opzicht genieten de mijnen van Cap Garonne sinds lange tijd een zekere bekendheid in Europa. Deze bekendheid is vooral te danken aan het voorkomen van het mineraal cyanotrichiet en de adamienvariëteit kobalt-adamien. De recente opkomst van de micromountmineralogie in Frankrijk heeft de studie van de mineralen in Cap Garonne dermate geïntensiveerd, dat in de laatste jaren een groot aantal voor deze vindplaats nieuwe mineralen gevonden is. Dit was voor ons de aanzet tot twee vakanties met bestemming La Garonne om ons verder te kunnen verdiepen in de mineralogie van deze rijke en tevens mooie vindplaats.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1986). Een nieuw mineraal, maar wat nu?. Gea, 19(3), 77–80.