De oudste en tegelijk meest-algemene gesteenteformaties die we in de Eifel tegenkomen dateren uit het Devoon, een periode uit de geologische aardgeschiedenis die duurde van rond 395 tot 345 miljoen jaar geleden. Europa was gedurende deze periode verdeeld in een landgebied dat zich uitstrekte over het huidige noordelijk deel van Europa, terwijl Belgie en centraal Duitsland deel uitmaakten van de noordelijke kustzone van een zeegebied dat grote delen van het huidige zuidelijke Europa bedekte. Deze Devonische zee had een bodem die vanzelfsprekend bestond uit gesteenteformaties die voor de Devonische tijd waren gevormd. Om de geologische geschiedenis die zich voor het begin van het Devoon in het Eifelgebied en zijn omgeving heeft afgespeeld te kunnen begrijpen zullen we moeten bezien hoe de situatie zich in de loop van Cambrium, Ordovicium en Siluur heeft ontwikkeld.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (1987). De geologische wordingsgeschiedenis van de Eifel. Gea, 20(1), 2–10.