stratigrafisch, zone-indeling, brachiopodenfauna, synclinaal, Kalkmulden
GEA

Copyright: GEA/auteur

Themanummer De Eifel
Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1987). Kanttekeningen bij de Eifelstratigrafie. GEA, 20(1), 23–25.