In het hoofdstuk "Het vulkanisme van de Eifel" werd kwistig gestrooid met gesteentenamen, die om een uitleg vragen. De keuken van de petrografie of gesteentebeschrijving wordt nu eenmaal omschreven met termen, die voor niet - ingewijden even ondoorzichtig zijn als het menufrans voor niet-fanatieke bezoekers van eethuizen. De oorspronkelijke leverancier van vulkanische ingredienten is het magma. Dit is vloeibaar gesteentemateriaal, dat zich uit de diepe delen van de aardkorst een weg naar boven baande. Dit magma is een silicaatsmelt, waaruit bij afkoeling voornamelijk mineralen van de silicaatgroep zullen uitkristalliseren. Zij doen dit in een bepaalde volgorde, want de ene stof stolt bij een hogere temperatuur dan de andere. Natuurlijk zullen slechts die mineralen ontstaan, waarvan de bestanddelen in bruikbare hoeveelheden aanwezig zijn, want ook de "cuisine magmatique" kan niet toveren. Zij is wel bijzonder vindingrijk.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1987). Eifelvulkanieten: specialiteiten uit de magmatische keuken. Gea, 20(1), 31–32.