Twee eeuwen geleden, in de ten einde lopende achttiende e euw, werd in Groot-Brittannië de grondslag gelegd voor de geologie als een natuurwetenschap in de moderne zin van het woord. De namen van twee pioniers zijn daar onafscheidelijk mee verbonden: James Hutton en William Smith. Hun denkbeelden drukten een stempel op de beoefening van de geologie in de negentiende eeuw, niet alleen in hun eigen land, maar al spoedig ook daarbuiten.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. Brouwer. (1987). Britse geologen uit de negentiende eeuw: in het voetspoor van Hutton en Smith. Gea, 20(2), 38–47.