bodemgegevens, geologische condities, grondparameters, bodemonderzoek
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

B.T.A.J. Degen. (1987). Ingenieursgeologie: een missing link tussen geologie en techniek. GEA, 20(2), 53–58.