In de kartografie onderscheiden we twee hoofdgroepen kaarten: topografische en thematische kaarten. De topografische kaarten trachten de landschappelijke werkelijkheid, hoewel verkleind, zo goed mogelijk weer te geven. De thematische kaarten beperken zich tot één of hoogstens enkele thema's, die dan diepgaander behandeld worden. De geologische kaart behoort tot de groep thematische kaarten. Het is een kaart met geologische informatie, gedrukt over een topografische ondergrond, die voor de leesbaarheid met opzet beperkt gehouden is.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Floor. (1987). Het lezen van geologische kaarten. Gea, 20(3), 66–71.