Wie in een trein zit en het rondcirkelen van een meereizende vlieg bekijkt, kan zich afvragen hoe groot de afstand is die dit insect na afloop van de rit heeft afgelegd. Zijn eigen verrichting en plus die van de trein maken het aantal afgelegde kilometers beslist imposant. Iets dergelijks is aan de hand met een fossiel, dat men Helminthoidea labyrinthica heeft g e n o emd. Helminthoidea is een ichnofossiel, een gefossiliseerd levensspoor. Het is het vraat- of graasspoor van een onbekend wezen, dat in schijnbaar eindeloze, vlak tegen elkaar liggende, parallelle slingers over de diepzeebodem kroop, welhaast eindeloos etend van de organische materie die daar lag uitgespreid. Het dier was daarbij zeker niet alleen: de vlakke schalies waarop Helminthoidea voorkomt krioelen van de gelijkvormige series haarspeldbochten, die gelijktijdig, ervoor en erna zijn beschreven.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1987). De lange weg van Helminthoidea. Gea, 20(3), 77–79.