Omdat het verzamelen van geologie op postzegels steeds meer in de belangstelling komt, leek het me geen slecht idee om een systematisch overzicht te geven van alle tot nu toe op postzegels afgebeelde fossielen, al is er in filatelistische literatuur al meer over dit interessante onderwerp geschreven.