Bijna 10 jaar geleden verscheen in G ea een artikel over de talkgroeve van Trimouns, nabij Luzenac, een dorpje in de Franse Pyreneeën. In dat artikel werd ingegaan op diverse aspecten van een omvangrijke, centraal in de groeve liggende talklens. Inmiddels is in de overige gesteenten van de immense groeve een uitgebreid onderzoek verricht. Dat leverde een aantal mineralogische verrassingen op. In het Bulletin de l'Association Frangaise de Microminéralogie is van deze bevindingen uitvoerig verslag gedaan in een serie artikelen. Deze recente mineralogische vondsten zullen hier in het kort behandeld worden. De beschrijving zal worden aangevuld met enige eigen waarnemingen.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.R. van den Berg. (1987). De mineralen van Trimouns (Ariège, Frankrijk). Gea, 20(4), 110–113.