De paleontologie kent eenmaal gevestigde ideeën, die ondanks hun smalle basis van zekerheid soms een hardnekkig bestaan leiden. Vooral bij de reconstructie van fossiele gewervelden, met name de dinosauriërs, was voor de fantasie vaak een mooie taak weggelegd. Wordt aan een bepaald onderwerp een nader onderzoek gewijd, dan komen soms onverwachte conclusies boven. R.T. Bakker van de Universiteit van Colorado te Boulder betwijfelt veel van wat tot nog toe over dinosauriërs wordt aangenomen.