De zes etages van het Onder-Krijt worden verdeeld in 41 ammonietenzones. De gemiddelde duur van één zone bedraagt dus ruim 1 miljoen jaar. In 1963 werd het Onder-Krijt in Zuidoost-Frankrijk nog maar in 16 ammonietenzones verdeeld. De laatste twintig jaar is de kennis van het Onder-Krijt echter sterk toegenomen door intensief onderzoek in en buiten Europa. In ZuidoostFrankrijk zijn onderzoekers van de universiteiten van Lyon en Grenoble zeer actief. Maar ook in NoordFrankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Noord-Afrika, Sardinië, Bulgarije en Rusland is veel veldwerk gedaan, wat resulteerde in een stroom van publikaties over de zonering van het Onder-Krij

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Klein. (1988). De ammonietenzones. Gea, 21(1), 3–4.