Het Gea-nummer van maart 1986 (vol. 19, nr. 1) is grotendeels gewijd aan belemnieten. In dit nummer worden een aantal belemnieten besproken en afgebeeld, die ook in het Onder-Krijt van ZuidoostFrankrijk voorkomen, zoals Duvalia lata, en Duvalia dilatata, Pseudobelis brevis, Hibolites subfusiformis, Mesohibolites semicanaliculatus en Neohibolites minimus

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Klein. (1988). De ammonieten van het Onder-Krijt. Gea, 21(1), 17–28.