De ammonieten uit het Onder-Krijt hebben veel verschijningsvormen. Een bepaalde soort, bijvoorbeeld Holcophylloceras calypso, kan flinke afmetingen hebben in kalkbanken van het Berriasien, maar in kleine, gepyritiseerde vorm gevonden worden in mergellagen van het Valanginien. Vergelijk plaat I -1 met plaat II - 3. Op het eerste gezicht lijken deze fossielen totaal niet op elkaar.