Ammonieten zien er allemaal hetzelfde uit, denk je als je voor het eerst met deze fossielen in aanraking komt. De één heeft wel ribbels en de andere is glad, maar het zijn allemaal "slakkehuizen"! Later pas leer je de enorme verscheidenheid en soortenrijkdom herkennen. Voor het Onder-Krijt is er nog de handicap, dat er honderden verschillende geschriften zijn waarin je moet zoeken om de juiste beschrijvingen en namen te vinden.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Klein. (1988). Het determineren van ammonieten. Gea, 21(1), 33–35.