De term edelsteen is in een aantal landen (bv. in de USA, niet in Nederland) wettelijk beschermd: edelstenen zijn uit de natuur afkomstige stenen. De term omvat ook stoffen van organische oorsprong zoals parels, barnsteen, koraal en git. Deze vallen buiten de grenzen van dit artikel, waarin alleen mineralen beschreven worden. De wettelijke bescherming van edelstenen is ingevoerd om alle mogelijke imitaties uit te sluiten. Toch worden nabootsingen ondanks alle wetgeving soms als synthetische edelstenen omschreven. Die synthetische materialen moeten wel bestudeerd worden, want het is tegenwoordig een van de voornaamste taken van de gemmoloog (edelsteenkundige, naar het Latijnse woord gemma, in het Engels gem, voor edelsteen), om onderscheid te kunnen maken tussen natuurlijke en synthetische stenen. Deze vaak zeer moeilijke bepalingen zijn belangrijk, omdat een zeldzame edelsteen soms tot een paar honderd maal duurder kan zijn dan de zoveel erop lijkende synthetische imitatie. Het is ook belangrijk om te weten of een edelsteen zijn kleur van nature heeft, dan wel kunstmatig bijgekleurd of verbeterd is.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1988). Mineralen als edelstenen. Gea, 21(3), 73–77.