metamorfe gesteenten, breukzones, Precambrium, Bamble-zone
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

N. Hulzebos. (1988). Bamble-mineralen, enkele vindplaatsen in Zuidoost-Noorwegen. GEA, 21(4), 106–108.