Zoals al eerder werd verteld werden de eerste fossielen uit de Hunsrückschiefer omstreeks 1860 verzameld door Tischbein en Kohier. In 1862 werden deze vondsten door F. Roemer beschreven en van een naam voorzien. De toenmalige conservator van Teylers Museum in Haarlem, Prof, J . G . S. van Breda, zag al gauw de waarde van de fossielen in. De heren van Teyler hadden wel vaker een goede neus voor aankopen. Als eisen werden gesteld dat het aan te kopen object waardevol, spectaculair en actueel was. De Bundenbachfossielen voldeden aan deze eisen. Het was door toedoen van Van Breda dat het museum in 1863 een collectie van 20 fossielen aanschafte. Van 9 fossielen die op twee platen staan zijn beide kanten aanwezig, zodat de Bundenbach-collectie uit 29 stukken bestaat.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.H. Südkamp. (1989). De Bundenbach-collectie van Teylers Museum. Gea, 22(1), 20–21.