Wie van Wissant naar Sangatte wandelt langs het bij eb zo brede strand treft ter hoogte van een half in het zand weggezakte bunker uitgestrekte velden met stenen aan (afb. 1). De kust, die aanvankelijk uit duinen bestond, vertoont hier voor het eerst donkere kleilagen uit het Albien (een onderdeel van de Krijtperiode). Uit het binnenland komen, als het niet al te droog geweest is, veelal enkele kleine waterloopjes, die zich met miniatuurwatervalletjes vanaf het klif over de kleibanken op het strand storten om via smalle geulen meanderend naar zee te stromen. Na een wandeling van omstreeks 500 m bereikt men het gehucht Strouanne, waar een geleidelijk hellend pad het mogelijk maakt gemakkelijk het strand op en af te komen. Bekijken we een geologische kaart en het kustprofiel met strand, getekend in afb. 2, dan zien we dat de kust van Wissant tot Sangatte (afgezien van de recente duinen) uit afzettingen bestaat die afkomstig zijn uit een drietal geologische tijdvakken. Van oud naar jong zijn dit het Albien (Onder-Krijt) en het Cenomaan en Turoon uit het Boven-Krijt.

, , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. van Diggelen. (1989). Krijt-zeeëgels aan de Boulonnais-kust (Fr.). De Micrasters van de Boulonnais. Gea, 22(2), 33–43.