De Morvan is een uit het landoppervlak oprijzende, sterk beboste bult met eromheen een golvend, open, sterk gecultiveerd landschap dat gedeeltelijk behoort tot Bour-gondië, de landstreek aan de noordoostelijke punt van het Massif Central. De Morvan is een heuvelland, maar bij nadere beschouwing wel een wat merkwaardig heuvel-gebied: vele hogere gedeelten van het landschap tonen opvallend vlakke "plateau"-gebieden. In geologisch opzicht is de Morvan echter een gebergte: het is een deel van het Hercynisch gebergte van Midden-Europa. Ooit waren de toppen duizenden meters hoog, nu is de hoogste top nog maar 902 m.Zie voor de ligging van de genoemde lokaties afb. D-1.

stratotype, kristallijne gesteente, verwering, Hercynisch gebergte, sedimentair gesteente, breuken, diaklazen, Haut-Morvan, erosie, kalkgebied, mineralen, Bas-Morvan, wolzakverwering
GEA

Copyright: GEA/auteur

Themanummer Het Oude Frankrijk
Stichting Geologische Aktiviteiten

W.C.P. de Vries. (1991). De Morvan. GEA, 24(1), 19–22.