Het volgende artikel geeft de inhoud weer van een lezing, door de auteur gehouden op de Stafdag 1991 van Stichting GEA op 9 maart jl. in Amersfoort, met als titel: Theoretische aspecten van de bescherming van "geosites". De auteur, die als paleontoloog verbonden is aan de Rijksuniversiteit van Antwerpen, heeft zijn betoog voornamelijk gericht op fossielenvindplaatsen. Maar wat voor fossielenvoorkomens geldt, is grotendeels ook op minera-lenvindplaatsen van toepassing. Paleontologisch èn mine-ralogisch geïnteresseerden kunnen met de hier ontvouwde ideeën hun voordeel doen.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.F. Geys. (1991). Over de kwetsbaarheid van vindplaatsen. Gea, 24(4), 120–125.