Spanje is een betrekkelijk rijk land wat fossielen betreft. De vraag is echter: waar zijn ze te vinden. Het binnenland is dun bevolkt en het landschap is vaak een aaneenschakeling van bergen of heuvels, die door rivierbeddingen worden doorsneden; er zijn weinig huizen, wegen of andere markante punten, waardoor het moeilijk is een vindplaats precies te beschrijven. Uit eigen ervaring weten we, dat verscheidene vindplaatsen heel beperkt van omvang zijn; deze zijn niet geschikt om gepubliceerd te worden. We willen dan ook alleen twee bekende en relatief rijke gebieden nader bezien. Verder zullen we enige losse inlichtingen over enkele andere fossielrijke gebieden geven.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Zuidema. (1992). Enkele vindplaatsen van fossiele zeeëgels in Noord-Spanje. Gea, 25(1), 19–23.