Portugal, 89.106 km2 groot, meet 570 km van noord naar zuid en 200 km van oost naar west. In dit kleine bestek gaat een rijke geologie schuil. Wie Portugal bezoekt en zich voor de geologie interesseert doet goed om in Lissabon de Geologische Dienst (Servigos Geológicos de Portugal, Rua da Academia das Ciências, 19-2Q) te bezoeken en zich de geologische overzichtskaart van het land (op schaal 1:1000.000) aan te schaffen. Dat is wel een vrij oude kaart (1968) maar hij geeft de verdeling der gesteenten goed weer. De meer gedetailleerde kaart op 1:500.000 uit 1972 is uitverkocht. Er wordt gewerkt aan moderne geologische kaarten op 1:200.000 (van de acht zijn al enige verschenen) en verder zijn er detailkaarten op 1:50.000 van wisselende ouderdom en kwaliteit die een groot deel van het land bestrijken. Al deze kaarten alsmede overzichtskaarten van het Kwartair, de hydrologie, de delfstoffen, het continentale plat e.d. zijn hier verkrijgbaar en een bezoek aan het museum loont de moeite. Twee zaken heeft het Iberisch Schiereiland meer dan de rest van Europa: graniet en pyriet. Beide worden in dit overzicht wat uitvoeriger behandeld.

, , , , , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

L.J.G. Schermerhorn. (1992). Geologie en mineraalvorming in Portugal. Gea, 25(1), 23–27.