In een eerdere Gea is ingegaan op Romeinse mijnbouw in Frankrijk (Gea 1990, nr. 1). Tijdens onze mineralen-vakantie in Portugal ontdekten wij min of meer bij toeval omvangrijke mijnbouw-overblijfselen, die bij nadere bestudering eveneens bleken te dateren uit de Romeinse tijd. Hoewel reeds lang bekend is, dat in Spanje en Portugal antieke mijnbouw voorkwam, is de omvang van de toenmalige activiteiten tot op heden sterk onderschat; in Portugal is deze oude mijnbouw nog slechts ten dele adequaat onderzocht. De oudste mijnen blijken er door de Poeniciërs geëxploiteerd te zijn, maar het waren toch vooral de Romeinen die, zoals steeds meer duidelijk wordt, op veel plaatsen verspreid over het hele land erts hebben gedolven. De bezetting door de Romeinen heeft al met al zo'n 450 jaar geduurd en heen, afgezien van vele kleinschalige mijnbouwwerkzaamheden, een aantal imposante mijnen en groeven opgeleverd. Hier werd naar tin, ijzer, lood, koper, en bovenal goud/zilver gezocht. In Noordoost-Portugal, enkele kilometers ten oosten van het stadje Vila Pouca de Aguiar, liggen, temidden van een ruig en dunbevolkt berggebied waar toeristenstromen nog niet zijn doorgedrongen, een aantal sterk tot de verbeelding sprekende restanten van de toenmalige mijnbouw.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

C.D. van Loon, & W.R. van den Berg. (1992). De Romeinse goudmijnen bij Vila Pouca de Aguiar (Noord-Portugal). Gea, 25(1), 35–37.