De kustzone van Portugal, met de Mesozoïsche en Tertiaire sedimenten, is een strook die langs een grote breuk is gezakt ten opzichte van de Meseta. Van de formaties uit Jura, Krijt en Tertiair die bewaard zijn, zijn enkele kustge-deelten van belang voor het verzamelen van fossielen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. van Diggelen. (1992). Fossielen zoeken in Portugal. Gea, 25(1), 39–40a.