Meer dan 90 % van de aardkorst is opgebouwd uit mineralen die tot de silicaten behoren. We hebben er als het ware dagelijks contact mee; we lopen er letterlijk over. Sommigen van ons dragen de mooiste silicaten, in de vorm van edelstenen, ter versiering mee. Van andere silicaten, uit "gewone" gesteenten of door de mens gevormde stenen, bouwen we huizen, betegelen we de keuken, of maken we de chips voor elektronische apparaten. De bergkristallen, granaten en toermalijnen in onze verzamelingen behoren tot de silicaten. Maar ook zanden, kleien en het mineraal Talk bijvoorbeeld. De silicaten zijn opgebouwd uit Si04-groepen: silicium in het centrum van vier zuurstof (O), in de vorm van een tetraëder (afb.1). Met deze Si04-groepen is iets bijzonders mogelijk. De tetraëders kunnen onderling een zuurstof delen en op deze manier worden ze gekoppeld tot groepen, ketens, platen of ruimtelijke bouwsels. De systematische indeling van de silicaat-mineralen berust op deze, soms zeer ingewikkelde, koppelingen van Si04-groepen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W.R. Moorer. (1992). De systematiek van mineralen: VIII Silicaten (deel 1). Gea, 25(2), 56–59.