Ter gelegenheid van de jaarlijkse contactdag van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG), dat op 6 maart van dit jaar werd gehouden in het Instituut voor Aardwetenschappen van de VU, had men een debat georganiseerd tussen Dr. Jan Smit (VU, Amsterdam) en Prof. Dr. Aart Brouwer (emeritus hoogleraar RU Leiden) over het thema: "Oorzaak van het massale uitsterven van organismen en het ontstaan van nieuwe soorten gedurende de geschiedenis van de aarde". Smit trad als uitdager op en mocht als uitgangspunt voor het debat 15 minuten lang de stelling verdedigen dat "het massaal verschijnen van nieuwe, dominante diersoorten slechts plaatsvindt na een catastrofe". Daarna zou Brouwer 15 minuten op deze stelling mogen opponeren.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P.J. Hoedemaeker. (1992). Catastrofen en evolutie, twee zienswijzen over de evolutie in een debat tussen Dr. J. Smit en Prof. Dr. A. Brouwer. Gea, 25(2), 63–64.