De Ediacara-heuvels vormen een onderdeel van de Flinders Ranges in de deelstaat Zuid-Australië, op circa 500 km ten noorden van de hoofdstad Adelaide gelegen (zie afb. 1). De naam Ediacara of Ediacara-fauna roept bij paleontologen het beeld op van een unieke gemeenschap van mariene ongewervelde dieren, die tot de oudste meercellige organismen behoren. De meesten waren bij hun ontdekking niet in de systematiek van het dierenrijk in te passen; allen stierven voor de aanvang van het Cambrium uit. Het nieuwe Artis Geologisch Museum te Amsterdam verkreeg onlangs een Dickinsonia uit deze fauna, wat voor de auteur aanleiding is tot een korte notitie.

, , , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Verhofstad. (1992). Herinneringen van een veldgeoloog. Ediacara (Zuid-Australië). Gea, 25(3), 91–93.