De meeste vakantiegangers in landen als Zwitserland en Oostenrijk hebben het wel eens van nabij meegemaakt: een vallende steen, puin of modder op het wegdek. Wanneer zulke massabewegingen op grote schaal voorkomen, kunnen zij een frequent gevaar voor de mens en de infrastructuur opleveren. Daarom is het vaak noodzakelijk om beschermende maatregelen te treffen in de vorm van keerdammen en lawinehekken. Ook het aanleggen van een effectief drainage-netwerk om schuivende grond-massa's te stabiliseren kan een oplossing bieden. Om deze maatregelen zo doeltreffend mogelijk te plannen, moeten eerst de (potentiële) natuurgevaren in kaart worden gebracht. Gedetailleerde kennis van geomorfologie*) en sedimentologie is hierbij onontbeerlijk.

, , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. Seijmonsbergen. (1992). Geomorfologie in de praktijk: Voorkoming van natuurgevaren in een Alpien landschap. Gea, 25(4), 97–101.