Wie de grote tentoonstellingen van Indonesische kunst, die niet lang geleden in Amsterdam en Leiden te zien waren, bezocht heeft en oog had voor de beeldhouwkunst, zal het opgevallen zijn dat de beelden meestal uit een grauw, soms ook gelig of rose, korrelig gesteente bestonden. Dat was andesiet, bouwmateriaal voor tempels en paleizen, alsmede grondstof voor beeldhouwers, zoals marmer in de landen om de Middellandse Zee. Afb. 1. Aan andesiet is in Indonesië geen gebrek, want de archipel bestaat uit eilandbogen en is hoofdzakelijk door aan elkaar gerijde andesietvulkanen gevormd.

, , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

L.J.G. Schermerhorn. (1992). Andesiet. Gea, 25(4), 102–104.