In deze aflevering worden wat correcties gegeven op de voorgaande afleveringen *) en aanvullingen tot en met 1991. De hulp van collega's, gespecialiseerd op diverse terreinen van de paleontologie was bijzonder nuttig, evenals informatie van medeverzamelaars, waaronder ik vooral de heer R. Cornelisse wil noemen. Bijzondere vermelding verdient de serie van Groot-Brittannië t.g.v. de 150ste verjaardag van het gebruik van het woord "Dinosaur" (= dinosauriër) door de medicus en vertebraten-paleontoloog Sir Richard Owen (1804-1892). De zegels laten delen van skeletten zien plus een kleine reconstructie van het dier in silhouet met daarnaast een mens als schaal (afb. 69).