We willen u in dit artikel in gedachten meenemen naar een klein stukje Franse steilkust. U kent misschien nog de succesrijke Gea-uitgave "Wissant" van meer dan 20 jaar geleden, later gevolgd door "De Boulonnais". Hoeveel amateurs zullen dit gebied niet bezocht hebben en er onvergetelijke uren hebben beleefd! De falaise (steilkust) bij Wissant, met zijn rijke fossiele inhoud, is voornamelijk Albien (Onder-Krijt) tot Turoon (Boven-Krijt) van ouderdom; er worden in de eerste plaats ammonieten, sponzen en brachiopoden gevonden We gaan nu een stuk zuidelijker, richting Le Havre, dat al in Normandië ligt. Tussen Bruneval en Octeville is de falaise zeer hoog; de fossiele inhoud bestaat er hoofdzakelijk uit zeeëgels, brachiopoden en sponzen. In veel mindere mate komen ammonieten voor, die meestal kleir zijn. De ouderdom van de fossielen in dit traject is hoofdzakelijk Cenomaan (Boven-Krijt). Zie voor een kaartje van het gebied afb. 1.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G. Zuidema. (1992). Fossielen uit een Franse falaise. Vondsten uit het Cenomaan van de steilwand tussen Octeville en Bruneval (N van Le Havre, Seine-Maritime, Fr.). Gea, 25(4), 112–115.