Gouvernement van het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea (thans als West Irian deel uitmakend van de Republiek Indonesië) had onder meer tot taak geologische verkenningen en inventarisaties uit te voeren in het uitgestrekte binnenland. Toen ik erbij kwam in 1961 was een onderzoek gestart aan de Eilandenrivier, een van de grote rivieren van de zuidelijke kustvlakte. Deze kustvlakte wordt aan de noordzijde begrensd door het Centrale Bergland, dat steil en abrupt uit de vlakte oprijst. De Eilandenrivier stroomt door een schaars bewoond, moerassig gebied, waar de vlakte circa 200 km breed is. Onze mijningenieurs werkten er aan de evaluatie van een vroeger gemelde goudvondst, de geologen zouden de oorsprong van de rivier in het bergland trachten te benaderen. Zie de schetskaart.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Verhofstad. (1992). Herinneringen van een veldgeoloog (2) : Simpang kanan-kiri (voormalig Ned. Nieuw-Guinea). Gea, 25(4), 119–121.