Nederland bestaat helemaal uit sedimenten, maar sedimentaire gesteenten zijn aan het aardoppervlak niet zo veel te vinden, die zitten vooral dieper onder de grond. Afbeelding 1 is een vereenvoudigde geologische kaart van Nederland, waarop te zien is wélke sedimenten en sedimentaire gesteente waar aan het aardoppervlak komen, gerangschikt naar hun ouderdom (zie GEA-Pionier III).

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

N. Hulzebos. (1993). De GEA-Pionier. geologie, speciaal voor onze jeugdige lezers. VIII. Het voorkomen van sedimentaire gesteenten in Nederland. Gea, 26(3), 106–108.