Na het veldwerk aan de boven-Eilandenrivier werd door het Kantoor voor het Mijnwezen van Nederlands Nieuw-Guinea in 1961 een begin gemaakt met de geologische verkenning van het Centrale Bergland. Als voorlopige basis kozen we de bestuurspost Bokondini (zie afb. 1), die met kleine vliegtuigen bereikbaar was. Bokondini ligt op 1350 m hoogte en heeft een heerlijk klimaat. Al na een paar toernees werd het werken onmogelijk gemaakt door dreigende oorlogshandelingen en tenslotte door overdracht van het landsbestuur aan Indonesia. Als ijverige verzamelaars van ethnografica stuitten we bij de Dani's, de bergpapoea's van deze streek, op fraaie stenen gebruiksvoorwerpen, vele gemaakt van glauco-faanschist. Dit gesteente bleek ter plaatse helemaal niet voor te komen maar werd van verre gehaald.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Verhofstad. (1993). Herinneringen van een veldgeoloog (4). Bokondini (voormalig Ned. Nieuw-Guinea). Gea, 26(4), 134–137.