Turtschi is één van de meer dan 25 dolomiet-ontsluitingen in het Binntal en ligt zuidelijk van de geasfalteerde weg tussen Binn en Giessen; coördinaten 658.180 / 135.320, op zo'n 1440 m hoogte (zie afb. 1 en 2). Wat betreft het aantal mineralen en de bijzonderheid daarvan komt Turtschi op een mooie tweede plaats na Lengenbach, de vondstmogelijkheden zijn echter beduidend minder. De Turtschi-ontsluiting is een voortzetting van de Faldbach-dolomiet (die voor het laatst ontsloten is in de Z-wand van Galen) en niet van de Lengenbach-dolomiet. Er lopen in het Binntal namelijk drie verschillende reeksen dolomietafzettingen bijna evenwijdig aan elkaar:

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

F.C.A. de Wit, & A. van der Burgt. (1993). Turtschi, een dolomiet-ontsluiting in het Binntal, Wallis, Zwitserland. Gea, 26(4), 137–139.