In de twee voorafgaande hoofdstukken hebben we ons oogmerk voornamelijk gericht op de vorming van de eerste organische verbindingen en de hechting van deze componenten aan het pyriet dat bij deze reacties gelijktijdig gevormd wordt. Aansluitend op het laatstgenoemde onderwerp zullen we nu iets nader ingaan op de rol van verschillende mineralen bij de opbouw van structuren, die de basis vormen voor het later ontwikkelde cellulaire leven.

lipiden, monomeren, organische verbindingen, oppervlaktemetabolisme, polymeren, watermoleculen, moleculen, mineralen, thiolen
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. Heinen. (1997). Mineralen en gassen: basis voor de bouwstenen en structuren van het leven. III - Wat op de stenen geschreven staat. GEA, 30(4), 131–135.