Het Fen-carbonatietcomplex is gesitueerd aan de westzijde van het Norsjomeer, bij het stadje Ulefoss in de provincie Telemark, op ongeveer 120 km ten zuidoosten van Oslo (Afb. 1). Het complex ligt enige tientallen kilometers buiten de bekende Oslo-slenk met zijn omvangrijke Permische magmatisme.

satelliet-intrusies, gesteenten, mineralogie, breuken, Baltische Schild, ijzerertsen, Precambrium, damtjernieten
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T.G. Nijland. (1997). Het Fen-carbonatietcomplex, Zuid-Noorwegen. GEA, 30(4), 135–139.