mangaansulfiden, sapropeel-intervallen, mangaancarbonaten, organisch materiaal
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.J. van Loon. (1999). Vorming van mangaanverbindingen op reducerende zeebodem vereist eerder basische omstandigheden dan veel opgelost mangaan. GEA, 32(1), 33–33.