Bij de bespreking van de geigerteller van Voltcraft elders in dit nummer is gesteld, dat u zich het begrip Sievert eigen zou moeten maken. Informatie hierover hoorde echter niet thuis bij de bespreking van de geigerteller en wordt daarom hier apart gegeven. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een duidelijke brochure voor lekeninformatie uitgegeven genaamd: "STRALING: we moeten er mee leren leven". Uit deze brochure mogen we van het ECN onverkort de volgende informatie over sievert overnemen

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Stemvers. (1999). Sievert nader bekeken. Gea, 32(2), 66–66.